सूचना तथा सञ्चार

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि संस्थाका गतिविधिहरूको जानकारीका लागि वेभ साइट, फेसबुक तथा अन्य छापा तथा विद्युतीय माध्यमहरूको प्रयोग गर्ने गरिएको छ । यसै वर्षदेखि संस्थाका कार्यक्रम तथा अन्य सूचनाहरू संस्थाको नोटिस बोर्ड नं. १६८० ०७८ ५०३३२१ मा डायल गरी सुन्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । वार्षिक रूपमा प्रकाशन गरिने प्रगति प्रतिवेदनमार्फत संस्थाका विस्तृत जानकारीको सम्प्रेषण गरिएको छ । सदस्य सूचनाका लागि क्ःक्, पत्राचार, फेसबुक, वेभ साइट, इमेलजस्ता माध्यमहरूलाई अझै प्रभावकारी तबरबाट सञ्चालन गरिएको छ । कार्यालयमा डिजिटल डिस्प्ले बोर्डमा संस्थाका सूचना, जानकारी तथा समाचारहरू प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । एसएमएस सेवा प्रयोग गरिरहनुभएका सदस्यहरूलाई संस्थाले निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराएको मोवाइल एप्समा संस्थाका गतिविधिहरूका बारेमा जानकारी लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।