संस्थागत मूल्य–मान्यताहरू

समता: सदस्यहरूलाई प्राकृतिक न्यायका आधारमा भेदभाव नगरी सेवा प्रदान गरिनेछ ।

लोकतान्त्रिक प्रक्रिया: पूर्ण प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट साकोसका सम्पूर्ण निर्णयहरू लिइनेछ ।

समयमै सूचना: सदस्यहरूलाई संस्थाका गतिविधिहरूका बारेमा समयमा नै सूचना प्रदान गरिनेछ ।

इमान्दारिता: सदस्य र सरोकारवाला सबैसँग इमानदारपूर्वक व्यवहार गरिनेछ ।

व्यावसायिकता: पूर्ण प्रशिक्षित कर्मचारीद्वारा प्रभावकारी र छिटोछरितो सेवा प्रदान गरिनेछ ।

जिम्मेवारी: साकोसलाई गुणस्तरीय रूपमा सञ्चालन गर्न आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिनेछ ।

संस्थागत सुशासन: सुशासन कायम राख्न संस्था सदैव सजग र सक्रिय रहनेछ ।

समन्वय: सदस्य र समुदाय दुवैको उन्नतिका लागि साकासले आवश्यक समन्वय गर्नेछ ।

उत्सवहरू: आन्तरिक जनशक्तिको दक्षतालाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न उत्सवहरू मनाइनेछ ।

प्रतिफल उन्मुख कार्यपद्धति: साकोसका क्रियाकलापहरू परिणाममुखी बनाउन संस्था सदैव क्रियाशील रहनेछ ।

आत्मीय सहयोग: सदस्यहरूको सन्तुष्टिका लागि साकोस अन्तर्मनदेखि नै सहयोग गर्न तत्पर रहनेछ ।

आदर÷सम्मान: संस्थाको सेवा लिने जोकोहीलाई उत्तिकै आदर तथा सम्मान गरिनेछ ।

जवाफदेहिता: संस्थाका हरेक गतिविधिहरूलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाइनेछ ।

गोपनीयता: साकोसमा गरिने वित्तीय कारोवारहरूको गोपनीयतालाई सदैव कायम राखिनेछ ।

एकता: सहकारी–सहकारी बीचको सहकार्य र एकतालाई सदैव जोड दिइनेछ ।

नवीनतम खोज: विद्यमान नीतिहरूको प्रभावकारिता र कार्यकुशलतामा सुधार ल्याइनेछ ।

बचत पहिले: पहिला बचत गर्ने र पछि ऋण प्रदान गरी आर्थिक समृद्धि गराउन जोड दिइनेछ ।

वित्तीय सक्षमता तथा अनुशासन: वित्तीय स्वस्थताका लागि पल्र्स मापदण्डको अनुसरण गरिनेछ ।

लैंङ्गिक सन्तुलन: कुनै पनि कार्यक्रम वा परिवेशमा लैंङ्गिक विभेद गरिने छैन ।

सदस्य सन्तुष्टि: संस्थाका सम्पूर्ण सदस्यहरूको हितलाई सर्वोपरि ठानेर संस्थाका सेवा सुविधाहरूको निर्धारण गरिनेछ ।