उत्कृष्ट नियमित बचत पुरस्कार प्रदानका आधारहरू

  • मासिक बचत खातामा सधै एउटै मितिमा (शनिवार वा बिदाको दिनमा पनि) निश्चित रकम जम्मा गर्ने गरेको
  • ऋण लिएको भए असल ऋणी भएको ।
  • कम्तीमा अन्य २ वटा बचत खाता मार्फत नियमित कारोबार गर्ने गरेको ।
  • विगत ५ वर्षदेखि मासिक बचत फिर्ता नलगेको ।