अबलोकन भ्रमण सम्बन्धी सुचना

अबलोकन भ्रमण सम्बन्धी सुचना
यस संस्थाका सदस्यहरुको लागि पोखरा, घान्दु्रक, बाग्लुङ, पाल्पा, रुपन्देहिको ३ दिने सहकारी अवलोकन भ्रमण कार्यक्रम तपशील बमोजिमले आयोजना गरिएको हुँदा इच्छुक सदस्यहरुले समयमै नाम दर्ता गराइ आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।
तपशिल ः
सहभागिताको लागि
 २०७४ माघ मसान्त सम्म कायम भएका सदस्यहरु सहभागि हुन सकिने ।
 ऋण लिएको भए भाखा ननाघेको हुनु पर्ने ।
 भ्रमण बचत खाता भएको र भ्रमण खर्च बापतको रकम उक्त खातामा जम्मा भएकोे हुनु पर्ने ।
 चैत्र मसान्त सम्मको नियमित मासिक बचत रकम खातामा जम्मा गरेको हुनु पर्ने ।
 मासिक बचत खाता, भ्रमण बचत खाता सहित कम्तीमा चार प्रकारका बचत खाताहरुमा नियमित कारोबार गरेको हुनु पर्ने ।
 भ्रमण मिति ः २०७५ बैशाख १५ देखि १७ गते सम्म (पहिले नाम दर्ता गर्ने १२० जनाको समुहको लागि)
(पहिले नाम दर्ता गर्ने १२० जनाको समुहको लागि बैशाख १५ देखि १७ गते सम्म र त्यस भन्दा बढी सहभागिको नाम दर्ता भएमा अर्को समुहको लागि भ्रमण मिति बैशाख ११ गते पछि निर्धारण गरिने छ ।)
 नाम दर्ता शुल्क ः प्रति ब्यक्ति रु ७००/ (सहभागिहरुले आवास, खाजा तथा खाना खर्चको ब्यबस्था आफै गर्नु पर्ने छ । )
 नाम दर्ता गर्ने अन्तिम मिति ः २०७५ बैशाख १० गते सोमबार ४ बजे सम्म
 नाम दर्ता गर्ने स्थान ः संस्थाका सबै कार्यालयहरुमा ।